Podsumowanie warsztatu z dnia 25.09.2023 pt. Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia

W dniu 25 września 2023r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zorganizowany został przez Wschodnią Izbę Gospodarczą warsztat dla przedsiębiorców z regionu siedleckiego pt. Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia”

Tematyka zajęć w ramach warsztatu obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące genezy przemysłu 4.0; kierunków transformacji; zalet i wad nowego rodzaju produkcji, szans i zagrożeń związanych z czwartą rewolucją przemysłową, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów tradycyjnych i rolnictwa oraz technologii stanowiących podstawę koncepcji przemysłu 4.0.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość lepszego poznania technologii związanych z przemysłem 4.0, np. Internet rzeczy, usługi w chmurze obliczeniowej czy też automatyzacja i robotyzacja. Dzięki temu są lepiej poinformowani o najnowszych trendach i zmianach na rynku, co pozwoli im dostosować swoje strategie biznesowe i optymalizować procesy produkcyjne/usługowe zarówno na poziomie operacyjnym i strategicznym, co jest niezbędne do osiągnięcia wyższej efektywności, obniżenia kosztów i poprawy jakość produktów. Ponadto uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy, co może prowadzić do nowych możliwości biznesowych.

Z ankiet, które uczestnicy wypełnili przed warsztatem wynika, że nie wszyscy przedsiębiorcy zetknęli się z ideą Przemysłu 4.0, czyli jest obszar, głównie sektora rolniczego, przed którym jeszcze stoi potrzeba edukacji w temacie konieczności wprowadzania nowych rozwiązań i optymalizacji procesów produkcyjnych. Ponadto przedsiębiorcy zgłaszają potrzebę poznania przykładów wdrożeń nowoczesnych technologii i jak wpływają one na konkurencyjność firmy i optymalizację kosztów.

Warsztat pt. Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia” w ramach projektu pt. „Wdrażanie koncepcji Przemysłu 4.0 szansą dla siedleckich przedsiębiorstw” dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.