Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Prezentujemy Państwu Raport, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Think tanku Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, który zawiera szczegółową analizę potencjalnych konsekwencji wdrażania nowych technologii cyfrowych. Autorzy dokumentu, w tym prof. Marian Gorynia, dr hab. Joanna Kuczewska,…