Podsumowanie warsztatu z dnia 09.11.2023 pt. „Przedsiębiorstwa w warunkach Przemysłu 4.0 postrzegana jako inteligentna fabryka oparta na efektywnym zarządzaniu łańcuchem wartości”

W dniu 9 listopada 2023r. zorganizowany został przez Wschodnią Izbę Gospodarczą warsztat dla przedsiębiorców z regionu siedleckiego w ramach zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego”

Tematyka zajęć warsztatu obejmowała m.in. dwa kluczowe zagadnienia dotyczące tematu spotkania, a mianowicie:

1)Identyfikacja i analiza stanowisk pracy, modułów, gniazd, linii, wydziałów produkcyjnych pod kątem transformacji w kierunku przemysłu 4.0, z uwzględnieniem sektorów tradycyjnych i rolnictwa

2)Opracowanie mapy drogowej dotyczącej obszaru firmy przygotowanego do przeprowadzenia przekształceń w kierunku przemysłu 4.0

Pierwsza część warsztatu dała możliwość uczestnikom przeprowadzenia analizy łańcucha wartości pod kątem możliwości zastosowania technologii Przemysłu 4.0 Poprzez opracowanie karty procesu, którą każdy z uczestników opracował dla swojej branży, opisanie ryzyka i szans dla danego procesu uwypukliło na co zwrócić uwagę, aby lepiej zaplanować wdrożenia związane z transformacją. Ćwiczenie okazało się być pomocne, ponieważ z ankiet, które uczestnicy wypełnili przed warsztatem wynikało, że znaczna część firm obecnych na warsztacie planuje wdrożenie nowych technologii i niezbyt dokładnie zna termin roadmap 4.0

Przeanalizowanie studium przypadku tworzenia mapy drogowej 4.0 dla firmy produkującej meble pozwoliło przedsiębiorcom poznać poszczególne etapy tworzenia roadmap i tego jak ważne jest szczegółowe odniesienie się w niej do wszystkich procesów na każdym etapie wprowadzanej zmiany. W ankietach przed warsztatem dotyczących potrzeb siedleckich przedsiębiorców połowa uczestników zgłosiła konieczność podniesienia kompetencji swojej kadry z zakresu zarządzania zmianą. Może to wskazywać na to, że jedną z przyczyn niewielkiego odsetka wdrażanych transformacji przemysłowych jest brak właściwych kompetencji miękkich kadry zarządzającej.

Warsztaty – zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.