praca60plus – projekt badawczy realizowany pod patronatem ZUS

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach objął patronat nad projektem „praca60plus”, realizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPISS) oraz Białostocką Fundację Kształcenia Kadr (BFKK).

Celem projektu jest wsparcie pracodawców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w utrzymaniu zatrudnienia pracowników osiągających wiek emerytalny.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się do projektu. Wstępną deklarację należy przesłać na adres mailowy: elwira.duczek@zus.pl do 13 sierpnia (piątek)

W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektu.