Spotkania z przedsiębiorcami

Zapraszamy przedsiębiorców na organizowany przez Wschodnią Izbę Gospodarczą cykl spotkań biznesowych mający na celu rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 w subregionie siedleckim, jak również wzrost aktywności i świadomości podmiotów gospodarczych w zakresie transformacji cyfrowej.

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniamy możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym, a w przypadku uczestnictwa stacjonarnego miejsca spotkań będą wybrane z uwzględnieniem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Odbędą się trzy spotkania, tematycznie:

I – 20.10.2022 – Przemysł 4.0 założenia, koncepcja, transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwach, korzyści i wyzwania, finansowanie.

Link do rejestracji – kliknij tutaj

II – 27.10.2022 – Przemysł 4.0 – roadmap. Jak dojść do modelu Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie MŚP.

Link do rejestracji – kliknij tutaj

III – 18.11.2022 – Studium przypadku i wizyta studyjna. Wizyta w przedsiębiorstwie pracującym w modelu Przemysłu 4.0 oraz omówienie innych udanych wdrożeń rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach.

Link do rejestracji – kliknij tutaj

Zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego