Studium przypadku i wizyta studyjna. Wizyta w przedsiębiorstwie pracującym w modelu Przemysłu 4.0 oraz omówienie innych udanych wdrożeń rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie na szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wschodnia Izba Gospodarcza z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 A1-008;
Pani/Pana dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zapraszamy przedstawicieli firm subregionu siedleckiego na spotkanie organizowane przez Wschodnią Izbę Gospodarczą w ramach cyklu spotkań biznesowych mający na celu przybliżenie przedsiębiorcom regionu siedleckiego tematykę Przemysłu Przyszłości, między innymi w jaki sposób przygotować firmę do wdrożenia zmian związanych z Przemysłem 4.0 z uwzględnieniem profilu działalności, czym jest roadmap 4.0 i jak ją zbudować.

Kolejnym i ostatnim z planowany spotkań jest wyjazd studyjny do firmy, która przeszła już transformację cyfrową i pracuje w modelu Przemysłu 4.0

Wyjazd ma na celu jest pokazanie przedsiębiorcom na konkretnym przykładzie jakie etapy przekształceń przeszła firma, aby dojść do obecnego poziomu funkcjonowania, jakie usprawnienia i oszczędności powstały dzięki przekształceniom i jak to wpłynęło na rozwój firmy.

Termin spotkania:   18 listopad 2022 (piątek)

Miejsce: Białystok firma KAN Sp. z o.o.

AGENDA:

11’40 – Przyjazd do zakładu, przerwa kawowa.

12’00 – Spotkanie z przedstawicielem Zakładu. Część teoretyczna.

13’30 – Zwiedzanie Zakładu, z ukierunkowaniem na automatyzację procesów produkcyjnych.

14’30 – Część teoretyczna. Pytania.

15’45 – zakończenie spotkania

16’00- obiad

1700 – wyjazd z Białegostoku

Dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniamy możliwość uczestnictwa w trybie zdalnym, a w przypadku uczestnictwa stacjonarnego miejsca spotkań będą wybrane z uwzględnieniem zapewnienia dostępności architektonicznej.

Zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego