Spotkania biznesowe

05-06.09.2020 Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Kazimierzu Dolnym, w ramach spotkań Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

05-06.09.2020 Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Kazimierzu Dolnym, w ramach spotkań Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

05-06.09.2020 Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Kazimierzu Dolnym, w ramach spotkań Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.