Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem władz miasta Siedlce

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie na szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wschodnia Izba Gospodarcza z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 A1-008;
Pani/Pana dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią wróciliśmy do cyklu spotkań członków WIG, które organizowaliśmy w pierwsze czwartki miesiąca. Pierwsze spotkanie odbyło się 3 marca br. w Sali Senackiej Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa.

Jako samorząd gospodarczy subregionu siedleckiego chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście, dlatego postanowiliśmy zmienić formułę spotkań członków na otwartą dla wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu zainteresowanych przyszłością naszego miasta. Na spotkaniach będziemy podejmować dyskusję z przedstawicielami władz, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w spotkaniach, o strategii rozwoju dla Miasta Siedlce, a także pomysłach i możliwościach na współdziałanie przedsiębiorców z samorządem przy jej wdrażaniu.

Tym samym chcemy stworzyć przedsiębiorcom przestrzeń do planowania i podejmowania decyzji gospodarczych naszego miasta, jak również dokonania świadomego wyboru władz samorządowych w oparciu o ich wizje i pomysły na rozwój Siedlec.

W spotkaniu, które odbyło się trzeciego marca wziął udział Pan Krzysztof Chaberski, Radny Miasta Siedlce z Komitetu Wyborczego Wyborców LEPSZE SIEDLCE, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Siedlcach. Pełni też funkcję Wicedyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, prezesa zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Basket Siedlce oraz członka zarządu Rady Regionalnej Ludowych Związków Sportowych.  

Rozpoczynając swoją wypowiedź zaznaczył, że jesteśmy(przedsiębiorcy) „najtrafniejszym gremium na rozmowę o współpracy i realizacji strategii miasta”. W wypowiedzi Radnego mocno wybrzmiało, że naszego miasta nie stać na irracjonalne podejście do potrzeb miasta i jego zarządzanie. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące rozwoju infrastruktury miasta, potrzeby współpracy z gminą, restrukturyzacji sposobu świadczenia usług na rzecz mieszkańców, a także trudny temat gospodarki odpadami.

Przedsiębiorcy zaapelowali o potrzebę podjęcia rozmów dotyczących rozwoju Siedlec, w oderwaniu od polityki, zaznaczając jak bardzo kluczowe w tym temacie jest to, że samorząd musi się porozumieć.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 7 kwietnia i 12 maj(czwartek). O szczegółach poinformujemy w krótce.