2. spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem władz miasta Siedlce

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie na szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wschodnia Izba Gospodarcza z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161 A1-008;
Pani/Pana dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora oraz marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;
dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

7 kwietnia w Hotelu ibis Styles w Siedlcach odbyło się kolejne spotkanie z cyklu planowanych spotkań z przedstawicielami samorządu Miasta Siedlce, których organizatorem jest Wschodnia Izba Gospodarcza.

Tym razem przedsiębiorcy mieli okazję rozmowy z Panem Maciejem Nowakiem, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Siedlce.

Pan Wiceprzewodniczący przedstawił sytuację Siedlec opierając się na analizie mocnych i słabych stron naszego miasta, jak również szansach i zagrożeniach. Jako szansę widzi pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych, nie tylko z dofinansowań unijnych, których pozyskanie zdaniem rozmówcy jest bardzo trudne z uwagi na wkład własny miasta, ale z dofinansowań, które umożliwia Polski Ład czy z podatków ze Związku Miast Polskich. Niewątpliwie słabą stroną Siedlec według wiceprzewodniczącego Macieja Nowaka jest starzenie się populacji, brak systemów infrastruktury sieciowej i brak terenów inwestycyjnych. Po raz kolejny w dyskusji wybrzmiała konieczność współpracy miasta z Gminą Siedlce na wielu płaszczyznach.

Podczas spotkania poruszane były również tematy dotyczące infrastruktury drogowej, komunalnej i bezpieczeństwa mieszkańców Siedlec. Zabrakło dyskusji o możliwościach i pomysłach na współdziałanie przedsiębiorców z samorządem.

Pan Wiceprzewodniczący zwrócił uwagę na brak inicjatyw w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego(PPP) pomimo dostępności środków na finansowanie tej formy współpracy podmiotów publicznych z sektorem prywatnym. Omawiając ten temat, przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się, że Urząd Miasta Siedlce ma pełnomocnika ds. współpracy z przedsiębiorcami.

Dziękujemy Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Siedlce Maciejowi Nowakowi za poświęcony czas i merytoryczne spotkanie z przedsiębiorcami naszego regionu.

 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 12 maja. O szczegółach poinformujemy w krótce.    

zdjecie_ze_spotkania