praca60plus – projekt badawczy realizowany pod patronatem ZUS

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach objął patronat nad projektem „praca60plus”, realizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPISS) oraz Białostocką Fundację Kształcenia Kadr (BFKK). Celem projektu jest wsparcie pracodawców z sektora mikro, małych i…