Bezpłatne szkolenie online organizowane przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uprzejmie informuje o kolejnym bezpłatnym szkoleniu online organizowanym przez Komisję Europejską pt. „Access2Markets Seminar”.

Szkolenie obejmie prezentację platformy Access2Markets. Baza ta obejmuje następujące główne narzędzia:

·          Mój asystent handlowy dla towarów: informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur (dokumentów) celnych,

·          Mój asystent handlowy: dostęp do usług i inwestycji,

·          Mój asystent handlowy: Access2Procurement,

·          ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),

·          bariery w handlu, inwestycjach, usługach,

·          Single Entry Point – zgłaszanie do KE barier w handlu na rynkach krajów trzecich, problemów związanych z zrównoważonym rozwojem (np. przestrzeganie praw pracowniczych) i GSP,

·          preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie,

·          statystyki w handlu UE- kraje trzecie, wewnątrz UE,

·          restrykcje w eksporcie Rosji, Białorusi.

Przewidywana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

Data spotkania: 6 czerwca br., godz. 9:00-11:00 (termin rejestracji upływa o godz.12:00, 5 czerwca br.) 

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim, jak również w kilku językach krajów UE (bułgarski, chorwacki, holenderski, niemiecki i grecki)

Link do szkolenia w Access2Marketshttps://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/events-access2markets

Formularz rejestracji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/A2MSeminarJune2023

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne dla interesariuszy z UE, w tym z Polski.