32 edycja Konkursu „Teraz Polska”

Zachęcamy firmy z naszego regionu do wzięcia udziału w 32.edycji Konkursu

„Teraz Polska”. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która jest jego organizatorem rozpoczęła przyjmowanie ankiet rejestracyjnych.

 

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach:

dla produktów, usług oraz przedsięwzięć innowacyjnych.

Głównym kryterium stosowanym przez ekspertów przy ocenie zgłoszeń jest jakość produktu (usługi). Dzięki temu szansę na wygraną w Konkursie „Teraz Polska” mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości i skali działania.

 

Aby zgłosić się do Konkursu „Teraz Polska” należy:

  • przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę rejestracyjną (dostępna na stronie www.terazpolskafirma.pl)
  • następnie do dnia 31 stycznia 2022 roku przesłać do Fundacji wypełnioną ankietę weryfikacyjną
  • wnieść opłaty konkursowe (rejestracyjną i weryfikacyjną).

Członkowie naszej Izby otrzymują rabat 500 zł od opłaty weryfikacyjnej. W celu otrzymania rabatu należy w ankiecie rejestracyjnej – w polu źródło informacji o konkursie – wpisać pełną nazwę naszej Izby.

Po przesłaniu do Fundacji wypełnionej ankiety rejestracyjnej, każda z firm otrzyma ankietę weryfikacyjną. Informacje w niej zawarte będą stanowiły podstawę do dokonania oceny przez Komisję Ekspertów.

Wypełnioną ankietę weryfikacyjną należy odesłać do Fundacji do dnia 31 stycznia 2022 roku. Przyjęcie wniosku weryfikacyjnego związane jest z dokonaniem przez firmę opłaty weryfikacyjnej.

Laureaci Konkursu otrzymają prawo do umieszczania na produktach i usługach Godła „Teraz Polska” – znaku, który jest postrzegany jako symbol najwyższej jakości. Będą mogli również wykorzystywać znak „Teraz Polska” w kampaniach reklamowych oraz działaniach promocyjnych firmy a także brać udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Fundację.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” oraz regulamin znajdziecie Państwo w załącznikach.