Współpraca bilateralna, Polska – Meksyk_sektor motoryzacyjny

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Meksykańską Radą ds. Współpracy
Zagranicznej, przy wsparciu Ambasady Meksyku w Warszawie organizuje webinar pn. 

Współpraca bilateralna, możliwości w sektorze samochodowo-motoryzacyjnym Polska – Meksyk. 

Termin spotkania: 24 kwietnia 2023 r. od godz. 17:00 

Podczas webinaru zostaną omówione następujące tematy:

 • Wyzwania
  sektora samochodowo-motoryzacyjnego w Meksyku i w Polsce oraz kwestie
  związane z elektromobilnością w obydwu krajach;
 • Możliwości
  dalszego rozwoju współpracy branżowej przedsiębiorstw polskich i
  meksykańskich;
 • Możliwości
  współpracy akademicko-przemysłowej w sektorze samochodowym, także w
  odniesieniu do elektromobilności.

Ze strony meksykańskiej w spotkaniu wezmą udział
przedstawiciele najważniejszych instytucji branżowych oraz firm sektora
motoryzacyjnego, który jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki
Meksyku. Statystyki Międzynarodowej Organizacji Producentów Pojazdów
Samochodowych mówią, że Meksyk zajmuje obecnie 7. miejsce pod względem wartości
wyprodukowanych pojazdów.

Webinar rozpocznie się o godz. 17.00 czasu polskiego i zostanie zrealizowany w języku angielskim.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszam do
rejestracji:

https://formularze.kig.pl/pl/2023-04-24-mexico/