Webinarium dot. eksportu i inwestycji w Ameryce Łacińskiej

Ambasada RP w Panamie planuje zorganizować we współpracy z Panamską Agencją ds. Promocji Eksportu i Inwestycji PROPANAMA (https://propanama.gob.pa/en ) oraz Panamską Izbą Handlowo- Przemysłowo-Rolną (organizatorem największych w regionie wielobranżowych targów EXPOCOMER (https://www.expocomer.com/en/ ), bezpłatne webinarium skierowane do polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych w Panamie. Celem webinarium byłoby przybliżenie przedstawicielom polskich firm możliwości handlowych i inwestycyjnych w Panamie – kraju, który kreuje się na regionalny hub logistyczny, transportowy oraz cyfrowy.

Ze względu na swoje położenie geograficzne, kanał i cały system stref wolnocłowych jest znakomitym miejscem na wejście na inne rynki środkowoamerykańskie, południowoamerykańskie i karaibskie. Warto podkreślić, że Panama jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów w regionie Ameryki Łacińskiej – w 2021 r. po silnym załamaniu spowodowanym pandemią COVID-19, wzrost gospodarczy wyniósł 15,3%, podczas gdy w 2022 r. PKB wzrosło o kolejne 10,8%. Prognozy na bieżący rok zakładają wzrost o 5%, przy inflacji oscylującej w granicach 3%. Na uwagę zasługuje również fakt, że panamska strategia zrównoważonego rozwoju oparta jest na inwestowaniu w sektor zielonej energii ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie zielonego wodoru oraz pojazdów elektrycznych. Ponadto panamski rząd dąży do stworzenia hubu farmaceutycznego, zdolnego produkować i eksportować farmaceutyki na cały region Ameryki Środkowej. Stąd idea przedstawienia przez ambasadę (we współpracy z panamskimi partnerami) polskim biznesmenom możliwości inwestycyjne, jakie oferuje tutejszy rynek. Ponadto warto wspomnieć, że Panama posiada podpisaną umowę o wolnym handlu m.in. z USA, co ułatwia eksport towarów wytwarzanych w Panamie na rynek tego kraju. Oprócz tego z uwagi na duży ruch do Kanału Panamskiego, fracht jest relatywnie niski.

Równocześnie tym polskim firmom, które rozważają ekspansję eksportową na region Ameryki Łacińskiej, Ambasada przybliży targi EXPOCOMER, które odbędą się w dniach 5-7 marca 2024 r. Trzydziesta ósma edycja targów, w których weźmie udział 600 wystawców reprezentujących 30 krajów, przyciągnie do Panamy przedsiębiorców z całej Ameryki Łacińskiej poszukujących dostawców wszelkiego rodzaju produktów. Warto jednak podkreślić, że największy potencjał eksportu na panamski rynek dotyczy maszyn dla budownictwa, rolnictwa oraz przetwórstwa spożywczego, towarów konsumpcyjnych, farmaceutyków, pojazdów, w tym jednostek pływających, a także wytwarzania energii i technologii przemysłowej.

Równolegle do targów EXPOCOMER odbywać się będą targi:

Webinarium takie mogłoby się ono odbyć w drugiej połowie września br., pod warunkiem że zbierze się odpowiednia grupa odbiorców zainteresowanych powyższą tematyką. Stąd uprzejmie proszę o przekazanie do ambasady RP w Panamie (panama.amb.sekretariat@msz.gov.pl ) wstępnego zainteresowania uczestnictwem w takim webinarium. Pod tym adresem mailowym można także uzyskać odpowiedzi na pytania dot. planowanego webinarium.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że 25 sierpnia br. honduraska Izba Handlowo-Przemysłowa Cortes organizuje wielobranżowe międzynarodowe targi biznesowe: https://www.ccichonduras.org/website/rueda-de-negocios/  i zaprasza do udziału polskich przedsiębiorców. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać także w Ambasadzie RP w Panamie, kontakt jw.