Spotkanie szkoleniowo – integracyjne w Kazimierzu Dolnym

05-06.09.2020 Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Kazimierzu Dolnym, w ramach spotkań Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

przedsiębiorcy WIG uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo integracyjnym w Kazimierzu Dolnym, w ramach spotkań Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego. Obecni byli przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbach z Ciechanowa, Legionowa, Puław, Radomia, Siedlec, Warszawy oraz Płońska. Przedstawiciele zrzeszonych w Forum Izb, spotkali się, aby przedyskutować dotychczasowe działania i zaplanować kolejne przedsięwzięcia nakierowane na wsparcie mazowieckich przedsiębiorców. Aby skuteczność i efektywność tych działań była jak najwyższa, poza przedstawicielami izb na zjeździe obecni byli przedsiębiorcy zrzeszeni w mazowieckich izbach, a także eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, wspierających otoczenie biznesu.

Formularz zgłoszeniowy