Spotkanie Rady Izby WIG z Prezesem Stowarzyszenia Środkowej i Wschodniej Europy oraz Chin(CEEC and China) Panem Liu Ping

Dnia 25 kwietnia w siedzibie Wschodniej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Izby Wschodniej Izby Gospodarczej z Panem Liu Ping Prezesem Stowarzyszenia Środkowej i Wschodniej Europy oraz Chin i przedsiębiorcami należącymi do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Środkowej i Wschodniej Europy oraz Chin jest stowarzyszeniem non-profit, którego członkami są osoby fizyczne i prawne z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia , Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier) zainteresowanych rozwojem stosunków handlowych z Chinami. Stowarzyszenie współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie rozwoju i wzmacniania więzi gospodarczych z przedsiębiorcami i ich organizacjami w Chinach. Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców (w szczególności mikro i MŚP) działających w obszarze importu, eksportu i współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

Pan Prezes Liu Ping jest zainteresowany współpracą z przedsiębiorcami należącymi do Wschodniej izby Gospodarczej. Podczas spotkania z przedstawicielami Rady Izby WIG omówiono obszary, na których możliwe jest rozwinięcie współpracy. Pierwsze koncepcje weszły w fazę sporządzenia stosownych umów.