Spotkanie Opłatkowe Wschodniej Izby Gospodarczej

W szczególnym czasie przedświątecznych spotkań przyjaciół, przedsiębiorców i partnerów biznesowych nam również udało się spotkać w gronie członków Wschodniej Izby Gospodarczej. 15 grudnia w Restauracji Kuchnia Ogińskiej odbyło się przedświąteczne Spotkanie Opłatkowe Wschodniej Izby Gospodarczej. Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem i błogosławieństwie udzielonym przedsiębiorcom przez kapłana, który był w zastępstwie Kapelana Przedsiębiorców, przy dźwiękach kolęd, mieliśmy czas na wspólne rozmowy w atmosferze wzajemnej życzliwości a także kosztowanie wigilijnych specjałów.