Spotkanie firm z branży budowlanej z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem

08.10.2020 Spotkanie firm z branży budowlanej z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem.

Wschodnia Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem, na które zaproszone zostały firmy z branży budowlanej działające na rynku lokalnym. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Siedlce. Jego celem było stworzenie możliwości do wspólnej rozmowy z Prezydentem o sprawach infrastruktury, budownictwa a także problematyce działalności firm budowlanych w kontekście rozwoju naszego miasta. Żywa dyskusja, jaka została podjęta na spotkaniu zaowocowała obietnicą złożoną przez Prezydenta Sitnika, odnośnie zorganizowania kolejnego spotkania, na którym Prezydent i przedstawiciele stosownych wydziałów UM ustosunkują się do wniosków i pytań padłych ze strony przedsiębiorców. Kolejne spotkanie zostało przygotowane na dzień 23 października, jednak na skutek wprowadzenia kolejnego lockdown’ u i obostrzeń związanych z COVID-19 spotkanie  odłożono w czasie.