Restrykcje w eksporcie Rosji i Białorusi_ usługi i inwestycje, zamówienia publiczne.

Szanowni Państwo, 

przekazujemy informację z Ministerstwa Rozwoju i Technologii o funkcjonowaniu nowej zakładki w Access2Markets ws. wyszukiwania informacji dot. restrykcji, zakazów jakie wprowadziła Rosja i Białoruś w eksporcie towarów, które także mogą mieć znaczący wpływ na zaopatrzenie rynku UE, w tym i rynku Polski. KE podaje dwa przykłady dla drewna i zboża. 

Oprócz tego w Access2Markets dodano również nową zakładkę dla Usług i Inwestycji (Services and Investments) obecnie dla Kanady i Wielkiej Brytanii w zakresie świadczenia określonych usług (zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne usługi, kraje trzecie). 

Podobnie dotyczy to zakładki Access2Procurement, która obejmuje informacje w zakresie możliwości ubiegania się w przetargach w zamówieniach publicznych w dostępie do Kanady, Japonii (podobnie, zakładka ta będzie rozbudowywana o kolejne kraje trzecie). 

Ww. zakładki dostępne są na stronie tytułowej Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home (możliwość wyboru obsługi bazy również w j.polskim).