Oferta programów transnarodowych i międzyregionalnego Interreg na lata 2021 – 2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu Forum IOB, które odbędzie się w formule on-line w środę, 30 listopada w godz. 10:00-13:00.

Tematem przewodnim Forum IOB będą Programy Interreg w latach 2021-2027

Podczas spotkania wystąpią przedstawicielki Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które omówią główne założenia Programu Interreg Europa Środkowa, Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Programu Interreg Europa. Zaprezentowane zostaną także przykłady projektów z udziałem Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Planujemy ponadto wystąpienia przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, które podzielą się swoim doświadczeniem w realizacji projektów w ramach Programów Interreg poprzedniej perspektywy finansowej, w roli partnera oraz interesariusza regionalnego.

W załączniku znajduje się agenda spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.office.com/r/9cZnGkmUSg w terminie do piątku, 25 listopada 2022 r.

Forum IOB odbędzie się przy wykorzystaniu Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie przesłany do osób zgłoszonych przez formularz w poniedziałek, 28 listopada 2022 br.

W związku z tym, że Forum IOB służy do wymiany informacji i poglądów między jego uczestnikami, prosimy o zgłaszanie zagadnień, które chcieliby Państwo przedstawić pozostałym osobom i instytucjom uczestniczącym w spotkaniu.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji do 25 listopada br. na adres mailowe: sylwia.sztark@mazovia.pl; olga.michalska@mazovia.pl; anna.marzec@mazovia.pl; michal.banak@mazovia.pl