Misja gospodarcza do Algieru i Annaby

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH mają przyjemność poinformować o możliwości promocji polskich firm w ALGIERII w ramach Misji gospodarczej do Algieru i Annaby, którą planujemy w terminie 23-27 maja 2022.

 

Program misji przewiduje m.in. udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu w Algierze organizowanym we współpracy z partnerem KIG w Algierii: Algierską Izbą Przemysłu i Handlu CACI, jak również udział w Forum Gospodarczym w Annabie, organizowanym pod patronatem Gubernatora Annaby i towarzyszącym mu Algiersko-Polskim Spotkaniu Biznesowym. Partnerem wydarzenia w Annabie jest Zrzeszenie Młodych Przedsiębiorców Algierskich, którzy przebywali z misją przygotowawczą w Polsce w marcu br.

W polsko-algierskiej wymianie handlowej od lat dominuje polski eksport. W 2020 r. najważniejszą grupę towarową w polskim eksporcie do Algierii, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły artykuły żywnościowe – łącznie prawie 285 mln USD, a więc blisko 63% naszego eksportu.

Wg danych GUS za ub. rok, pomimo trudnej sytuacji związanej ze światową pandemią Convid-19, w naszych obrotach z Algierią miał miejsce widoczny wzrost – o blisko 15% w stosunku do roku 2019, zarówno po stronie polskiego eksportu (+14%), jak i importu (+22%).

W Algierii występuje duże zapotrzebowanie na towary, technologie, usługi i inwestycje. Wynika to z ograniczonej podaży produkcji krajowej lub jej braku, niedostatku własnych kadr oraz realizowanego programu reform, perspektywy do długoletniej współpracy istnieją m.in. w budownictwie, branży rolniczej, sektorze medycznym i rolno-spożywczym, ochronie środowiska, sektorze maszynowym, motoryzacyjnym i obronnym.

Wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w Misji, uprzejmie prosimy o wstępną rejestrację celem przekazania dalszych szczegółowych informacji.

Link do rejestracji:

https://formularze.kig.pl/pl/2022-05-algeria/?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=1_kampania_poniedzialkowa_z_dnia_21.03.2022

kontakt

Agnieszka Salamończyk
Tel.: 22 630 97 73
E-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Tel.: 22 630 97 52
E-mail: ewojtas@kig.pl