Legalizacja dokumentów

W WIG-WN, na podstawie umowy z Krajową Izbą Gospodarczą, legalizujemy dokumenty eksportowe.

Masz wątpliwości dotyczące dokumentów lub procedury? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu:

554 434 349 lub napisz na testowyemail@chodrom.pl

Chcesz się umówić na legalizację dokumentów? Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiego zapotrzebowania z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

Dokumenty, które podlegają legalizacji:
  • Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż przysięgłe.
  • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
  • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.