III Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy

W dniach 25-26.06.2022 odbyły się w Białymstoku obchody III Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy. Organizatorem wydarzenia było Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 9 czerwca 2016 r. –  „Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przedsiębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości”.

W ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Przedsiębiorcy 25 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Przedsiębiorców działającej przy urzędzie Rzecznika MŚP, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu. Podczas spotkania Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zaprezentował i przekazał postulaty dotyczące systemu kształcenia dualnego. Uczestnicząca w spotkaniu Olga Semeniuk – sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zaznaczyła jak istotne jest kształcenie zawodowe dla rozwoju przedsiębiorczości. Wspomniała o 10-letniej strategii resortu dla małych i średnich przedsiębiorstw, która daje możliwość dofinansowania np. transformacji cyfrowej czy promocji kształcenia zawodowego.

Wieczorem odbyła się uroczysta Gala w Operze i Filharmonii Podlaskiej, podczas której wręczone zostały odznaczenia Prezydenta RP, nagrody Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz statuetki Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Jednym z odznaczonych był Władysław Grochowski, właściciel GRUPY ARCHE, członek Wschodniej Izby Gospodarczej, który z rąk przedstawiciela Kancelarii Prezydenta otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Podczas uroczystości wybrzmiały dla wszystkich przedsiębiorców życzenia wielu sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń biznesowych. Częścią Gali był koncert i aukcja obrazów z przeznaczeniem na cele charytatywne, podczas której przedsiębiorcy mieli okazję podzielić się swoim sukcesem z najbardziej potrzebującymi.

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Przedsiębiorcy była Msza św. sprawowana w intencji środowiska biznesowego, której w Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie w Wasilkowie koło Białegostoku przewodniczył abp. Józef Guzdek, metropolita białostocki. W swojej homilii podkreślił, że -„praca nie jest celem ludzkiego życia, ale środkiem do utrzymania się przy życiu i doskonalenia siebie oraz świata w sferze materialnej i duchowej. Jest także środkiem integralnego rozwoju człowieka i całego społeczeństwa”. Po mszy nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej obchody Dnia Przedsiębiorcy. O tym, jak ważną rolę przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie, będzie też przypominał posadzony przez przedsiębiorców dąb, symbolicznie nazwany Dąb „Polski Przedsiębiorca”.