Hotele utrzymują uchodźców. Zamiast rekompensat, dostają zalecenia: redukować posiłki i wyłączyć ogrzewanie