Wschodnia Izba Gospodarcza członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

3.08.2021 roku Wschodnia Izba Gospodarcza, na wniosek Prezesa Rady Izby Zenona Chodowca została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dzięki temu mamy możliwość przekazywania ewentualnych uwagi do projektów legislacyjnych podlegających konsultacjom w ramach Rady Przedsiębiorców, a także podjąć aktywność w Zespołach Roboczych, które funkcjonują w Radzie.