Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Prezentujemy Państwu Raport, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Think tanku Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, który zawiera szczegółową analizę potencjalnych konsekwencji wdrażania nowych technologii cyfrowych. Autorzy dokumentu, w tym prof. Marian Gorynia, dr hab. Joanna Kuczewska,…

RAPORT KONCOWY PODSUMOWUJĄCY SPOTKANIA W RAMACH ZADANIA „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

RAPORT KONCOWY PODSUMOWUJĄCY SPOTKANIA W RAMACH ZADANIA „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

Wschodnia Izba Gospodarcza w 2023 roku w ramach zadań Województwa Mazowieckiego -„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” zrealizowała zadanie „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” pt. Wdrażanie koncepcji…

Podsumowanie wyjazdu studyjnego w dniu 12.12.2023 – Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa połączona z wyjazdem studyjnym

Podsumowanie wyjazdu studyjnego w dniu 12.12.2023 – Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa połączona z wyjazdem studyjnym

W dniu 12 grudnia 2023r. przedsiębiorcy regionu siedleckiego mieli możliwość uczestniczyć w wyjeździe studyjnym  do firmy HETBOT w Łodzi, który zorganizowany został przez Wschodnią Izbę Gospodarczą w ramach zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego…

Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa połączona z wyjazdem studyjnym.

Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa połączona z wyjazdem studyjnym.

Mając na uwadze sygnały od przedsiębiorców dotyczące potrzeby wykorzystania w firmach nowoczesnych rozwiązań automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie, organizujemy wyjazd studyjny do firmy HETBOT, która produkuje szeroką gamę robotów AMR, zaprojektowanych tak, aby można je było…

Podsumowanie warsztatu z dnia 09.11.2023 pt. „Przedsiębiorstwa w warunkach Przemysłu 4.0 postrzegana jako inteligentna fabryka oparta na efektywnym zarządzaniu łańcuchem wartości”

Podsumowanie warsztatu z dnia 09.11.2023 pt. „Przedsiębiorstwa w warunkach Przemysłu 4.0 postrzegana jako inteligentna fabryka oparta na efektywnym zarządzaniu łańcuchem wartości”

W dniu 9 listopada 2023r. zorganizowany został przez Wschodnią Izbę Gospodarczą warsztat dla przedsiębiorców z regionu siedleckiego w ramach zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu…

Warsztaty i Kolacja Biznesowa dla przedsiębiorców – 9.11.2023

Warsztaty i Kolacja Biznesowa dla przedsiębiorców – 9.11.2023

Szanowni Przedsiębiorcy, Zapraszamy Państwa na ciekawe spotkanie organizowane przez Wschodnią Izbę Gospodarczą. Spotkanie składa się z dwóch wydarzeń na których poruszymy tematy, z pozoru niezależne. Na pierwszym (warsztatowym) eksperci omówią proces przygotowania roadmap dla wdrażania…

Podsumowanie warsztatu z dnia 25.09.2023 pt. Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia

Podsumowanie warsztatu z dnia 25.09.2023 pt. Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia

W dniu 25 września 2023r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zorganizowany został przez Wschodnią Izbę Gospodarczą warsztat dla przedsiębiorców z regionu siedleckiego pt. Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji…