25.09.2023 Warsztaty dla Przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców 25 września br. na warsztaty, które odbędą się jako wydarzenie równoległe podczas XVI  MIĘDZYNARDOWEJ KONFERENCJI MANAGEMENT 2023 z przewodnim tematem „Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności”, której jesteśmy współorganizatorem wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Już od kilku lat zapoznajemy naszych przedsiębiorców z tematem Przemysłu 4.0, pokazujemy drogi  do transformacji i możliwość pozyskania na nie funduszy. Najbliższe warsztaty są pierwsze z cyklu trzech spotkań i przygotowane ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych sektorów gospodarki i rolnictwa. Uczestnicy poznają w jaki sposób przygotować firmę do wdrożenia zmian związanych z Przemysłem 4.0 i jak je przeprowadzić z uwzględnieniem profilu działalności firmy.

Zachęcamy również do uczestniczenia w pierwszej części Konferencji, od godz. 09:00. Wysokiej klasy eksperci nauki i biznesu poruszą problematykę aktualnych problemów zarządzania organizacją/firmą, jakie niesie za sobą ryzyko i niepewność zarządzaniem łańcuchem dostaw w globalnym zmiennym otoczeniu i dlaczego konieczna jest cyfryzacja gospodarki. Jest to tematyka spójna z treścią warsztatów.

Dla przedsiębiorców udział w warsztatach jest bezpłatny, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa na adres mailowy: sekretariat@wig-wn.pl lub telefonicznie 500 748 007

Warsztaty będą przeprowadzone z uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami zapewniając odpowiednie udogodnienia informatyczne, architektoniczne i obecność tłumacza migowego.

W trakcie warsztatów zapraszamy Państwa na przerwy kawowe, a po spotkaniu na wspólny obiad.

 

Temat warsztatu:         „Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia.”

Termin warsztatu:          25 wrzesień 2023 (poniedziałek) godz. 11:00 – 14:45

Miejsce:                            Budynek Wydziału Nauk Społecznych UPH, 08-110 Siedlce, ul. Żytnia 39, sala nr. 1.7

AGENDA:

11.00-11.15                        Przerwa kawowa

11.15-12.45                        Sesje równoległe:  Warsztaty dla przedsiębiorców –

Koncepcja Przemysłu 4.0 idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia (cz.1). sala 1.7.

12.45-13.00                        Przerwa kawowa

13.00-14.30                        Sesje równoległe:          Warsztaty dla przedsiębiorców (cz.2).

14.45 –                                 Obiad                             

Tematy i terminy wszystkich trzech warsztatów :

  • 25.09.2023  – „Koncepcja Przemysłu 4.0 – idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia.”
  • 31.10.2023 – „Przedsiębiorstwa w warunkach Przemysłu 4.0 postrzegana jako inteligentna fabryka oparta na efektywnym zarządzaniu łańcuchem wartości.”                    
  • 17.11.2023 – Gra menadżerska oparta na studium przypadku transformacji przedsiębiorstwa od organizacji tradycyjnej do tzw. inteligentnej fabryki połączona z wyjazdem studyjnym.                      

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Izby www.wig-wn.pl, lub poprzez zgłoszenie na adres biura Izby: sekretariat@wig-wn.pl , tel: 500 748 007, (25) 633 47 00

Najbliższe warsztaty poprowadzi dr Marek Szajczyk – analityk zarządzania, trener biznesu, adiunkt w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Stopień  doktora nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w 2007 roku w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie.

Główne obszary pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej to znormalizowane systemy zarządzania a w szczególności systemy zarządzania jakością i systemy zarządzania środowiskowego a także logistyka produkcji i zarządzanie produkcją w tym zaawansowane techniki wytwarzania, automatyzacja i robotyzacji produkcji.

Autor kilkunastu publikacji z dziedziny zarządzania organizacjami m.in. dotyczących zrównoważonego rozwoju organizacji; społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zarządzania projektami, w tym także autor monografii pt. Polityka zrównoważonego rozwoju – gospodarka cyrkularna, wydanej w 2021r.

 

Zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego